Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 17:11

Bàn tay gầy khô bong
Ôm cây đàn nứt vỏ
Ông ngồi hát giữa chợ

Kẻ đứng xem thì cười
Người đi qua lại khóc
Em buồn như thế không

Trời ngả sang mùa đông
Cây vườn trút lá
Giọng ông già thong thả
Tiếng vui trong tiếng buồn

Bao giờ đến bao giờ
Ông già vẫn ngồi hát
Thôi thì trong gió cát
Em về cho tôi vui


Hà Nội, năm 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992