Ngũ Nhạc trong túi xách,
Cửu Châu dưới gót chân.
Đời thường xa hoài bão,
Động não chẳng thấy cần.
Áo mũ dành Lương Tống,
Mồ mả để Chu Tần.
Quê xưa bạn hữu đấy,
Cơm nước vợ con bưng.

tửu tận tình do tại