Cùng em đi chơi hồ,
Sen nở đầy hồ xanh.
Mặt em như hoa hồng,
Da trắng như ngó xinh.

tửu tận tình do tại