45.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2018 18:35

Anh cần trục
Cánh tay dài
Vươn đến khoẻ
Dáng thật oai!

Xây tầng hai
Xây tầng bốn
Chạm vầng mây
Ngôi nhà lớn

Trăng toả sáng
Anh câu lên
Kìa, anh sơn
Tường vàng óng

Em thích lắm
Đứng ngắm hoài
Anh cần trục
Vươn tay dài

Câu trăng sáng
Lên ngang trời
Để anh quét
Màu vàng tươi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]