Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 21:21

奉和聖制夏日遊石淙山

宸暉降望金輿轉,
仙路崢嶸碧澗幽。
羽仗遙臨鸞鶴駕,
帷宮直坐鳳麟洲。
飛泉灑液恒疑雨,
密樹含涼鎮似秋。
老臣預陪懸圃宴,
餘年方共赤松遊。

 

Phụng hoạ thánh chế “Hạ nhật du Thạch Tông sơn”

Thần huy giáng vọng kim dư chuyển,
Tiên lộ tranh vanh bích giản u.
Vũ trượng dao lâm loan hạc giá,
Duy cung trực toạ phượng lân châu.
Phi tuyền sái dịch hằng nghi vũ,
Mật thụ hàm lương trấn tự thu.
Lão thần dự bồi Huyền Phố yến,
Dư niên phương cộng Xích Tùng du.


Núi Thạch Tông nay ở tỉnh Hà Nam. Võ Hậu năm 700 đi chơi núi Thạch Tông cùng quần thần làm thơ. Cùng năm đó Địch Nhân Kiệt chết.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ban mai nắng sớm xe vàng chuyển
Chót vót đường tiên động biếc sâu
Cờ quạt xa bày loan hạc múa
Trướng rèm đông đủ phượng lân chầu
Bọt tung thác đổ ngờ mưa móc
Lá rợp rừng chen giữa cảnh thâu
Huyền phố lão thần may dự yến
Xích Tùng bầu bạn lại vui nhau


Nguồn: 20 nam nhân Trung Quốc, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thánh ra toả sáng động xe vàng
Chót vót đường tiên suối nhã xanh
Cờ tiết xa nhìn oanh hạc đậu
Trướng cung ngồi thẳng phượng lân canh
Suối bay tung bọt mưa hằng ngỡ
Cây rậm mát ôm thu tưởng đang
Huyền Phố tôi già dự yến tiệc
Năm thừa cùng với Xích Tùng sang.

15.00
Trả lời