Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 22:49

Quá Thập Tháp tự

Danh lam thắng địa cánh nan nhân,
Thập Tháp y nhiên Phạn vũ tân.
Môn tế tinh lam nghinh tuệ nhật,
Linh chiêu duệ tảo chiếu kim thân.
Xà lê nguyên bất quan hưng phế,
Bảo sái duy tri chứng thiện nhân.
Ngạch biển thiên thu lưu thịnh sự,
Mê tân độ đắc kỷ đa nhân?


Nguồn: Hưng Thước, “Đặng Văn Hoà, vị thần có tâm đạo”, Tạp chí Văn hoá Phật giáo, số ngày 1-1-2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hưng Thước

Danh lam thắng cảnh dễ đâu tàn,
Thập Tháp đền xưa vẹn vẻ xuân.
Mây tạnh cửa quan chào đuốc tuệ,
Vòm thiêng tua rạng chiếu kim thân.
Tu hành chẳng để tâm hưng phế,
Cửa Phật còn đây chứng thiện nhân.
Biển ngạch ngàn năm lưu sự việc,
Mấy người vượt được khỏi mê tân?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Danh lam thắng cảnh khó tàn,
Đền xưa Thập Tháp vẹn ngàn vẻ xuân.
Tạnh mây đuốc tuệ cửa quan,
Vòm thiêng tua rạng kim thân chiếu vào.
Tu hành chẳng để tâm hao,
Còn đây Cửa Phật chứng vào thiện nhân.
Ngàn năm biển ngạch ghi dần,
Mấy người vượt khỏi mê tân độ này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời