Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: hoa cúc (87)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 22:51

Hữu nhân hiến bạch cúc nhất bồn trí ư toạ tiền kiến nhi thành vịnh

Ly đông vạn đoá ngọc vô hà,
Hồng tử thâu tha tạc nhất hoa.
Hạo khiết tố xưng sương hạ kiệt,
Tiên nghiên bất biện nguyệt trung hoa.
Tài bồi xuất tự hàn vi địa,
Thưởng thắng hoàn quy phú quý gia.
Chỉ hữu cố viên quy vị đắc,
Hoang lương tâm kính tự ca tà.


Nguồn: Hưng Thước, “Đặng Văn Hoà, vị thần có tâm đạo”, Tạp chí Văn hoá Phật giáo, số ngày 1-1-2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hưng Thước

Vạn đoá tường đông nở tối qua,
Tía hồng thua sắc ngọc không nhoà.
Dưới sương thanh khiết nhường anh kiệt,
Trong nguyệt xinh tươi ví bóng nga.
Gốc rễ vốn sinh nơi đất mọn,
Sắc hương riêng hưởng chốn danh gia.
Tiếc chưa về được nơi vườn cũ,
Dạo lối mòn xưa cất tiếng ca.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tường đông vạn đoá nở hoa,
Tía hồng thua sắc không nhoà đoá tươi.
Dưới sương thanh khiết nhường người,
Bóng nga trong nguyệt xinh tươi khó bì.
Gốc sinh nơi đất hàn vi,
Sắc hương riêng hưởng chốn thì danh gia.
Tiếc chưa về được quê nhà,
Lối mòn xưa cất tiếng ca ngắm nhìn..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời