Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sương Nguyệt Anh (18 bài)
- Vũ Phạm Hàm (34 bài)
- Đào Phan Duân (3 bài)
- Phan Điện (6 bài)
- Trần Lê Kỷ (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/05/2015 14:23 bởi tôn tiền tử
Đặng Trần Vĩ (1864-1933) hiệu Mai Thần, người làng Trung Tựu, xã Tây Tựu, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội. Năm 27 tuổi thi đậu giải nguyên (thủ khoa) khoa thi Hương năm Tân Mão (1891) triều Thành Thái nhà Nguyễn. Làm quan tới chức Tuần phủ Phú Thọ rồi Tổng đốc Bắc Ninh. Năm 1931 về hưu tại phố Cửa Đông, Hà Nội.