Đề Trấn Vũ quán

Thiên cổ Long Biên vượng khí tồn,
Thặng lưu bảo sát toạ Thiên Tôn.
Kỷ hồi tang hải kinh trần mộng,
Trường đắc phong vân hộ pháp môn.
Thần kiếm tinh lưu ba thượng hạ,
Hàn chung sương lạc nhật hoàng hôn.
Tích kim hưng phế vô cùng sự,
Nhất thuỷ hồng cừ tiếu bất ngôn".


Bài thơ này hiện còn lưu giữ ở bái đường ngôi đền Quán Thánh, Hà Nội.

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiên Đàm Nguyễn Tường Phượng

Vượng khí Long Biên vẫn hãy còn
Đài cao ngồi ngự đức Thiên Tôn
Mấy hồi dâu bể kinh trần mộng
Còn mãi gió mây chốn pháp môn
Bóng kiếm lóng trên làn song bạc
Chuông chiều, sương xuống buổi hoàng hôn
Đến nay còn, mất bao nhiêu việc
Một đoá sen cười chẳng phát ngôn...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượng khí Long Biên vạn thuở còn,
Đài cao ngồi ngự vị Thiên Tôn,
Mấy hồi dâu bể kinh đời mộng,
Mây gió còn hoài chốn pháp môn.
Thần kiếm xuống lên làn sóng bạc,
Sương rơi chuông lạnh trời hoàng hôn.
Đến nay hưng phế vô cùng việc,
Một đoá sen hồng cười chẳng lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời