15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 30/10/2018 22:22

Xác nắng vàng loang trên dòng Lam
ngày li biệt
Bến Thuỷ gầy xanh xao trong mắt
ngoái lại những xa xăm
tiếng còi tàu chát chúa

Li thân Vinh từ bữa ấy
tôi men theo tháng năm đất khách
đi như thể trốn Vinh
trốn một thời tuổi trẻ

Hưng Dũng rượu chưa khô
chỗ nằm lạnh toát
còn rơi dăm mảnh chuyện cùn

Khi nào Hồ Goong nước cạn
tôi về mót mảnh tình xưa.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017