Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 29/10/2018 21:29

Với Tuệ Nguyên ở Quy Nhơn năm 2010

Tuệ bảo với tôi đừng vứt vỏ hột vịt ra lòng đường
Bánh xe sẽ cán lên nghe âm thanh phát ra không thích
Tôi giật mình vì câu nói của Tuệ
Nó nghe cả những âm thanh rất đỗi bình thường.

Cả cuộc nhậu chúng tôi chỉ bàn về những âm thanh hột vịt
Tiếng gõ thìa nứt vỏ
Tiếng sột soạt khi hút nước từ hột vịt
Tiếng vứt hột vịt xuống thùng rác
Tiếng những bàn bên đang ăn, đang nhai, đang nói về hột vịt.

Ngần ấy thời gian ngồi với nhau ở quán cóc vỉa hè
Tôi và Tuệ chỉ nói về thứ âm thanh bình thường
Thứ hột vịt tầm thường
Mà vẫn vui đáo để
Vì suy cho cùng tôi với Tuệ cũng chẳng có gì để nói
Nói về người ta thì cũng chán bỏ xừ…

Tuệ đã khiến tôi mê những âm thanh rất đỗi bình thường.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017