Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Huỳnh Thúc Kháng (26 bài)
- Phan Kế Bính (10 bài)
- Kỳ Đồng (20 bài)
- Lê Đại (4 bài)
- Đông Châu (1 bài)
Tạo ngày 15/08/2020 02:58 bởi tôn tiền tử
Đặng Tử Kính (1875-1928) người làng Hải Cô, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là một chí sĩ yêu nước thời cận đại, chú ruột liệt sĩ Đặng Thái Thân. Ông cùng với Phan Bội Châu, Nguyễn Thành, Trình Hiền, Lê Võ, Đặng Thái Thân... đều là những hội viên trọng yếu, đảm nhận mọi hoạt động của Duy Tân hội.

Năm 1905, Đặng Tử Kính cùng với Phan Bội Châu xuất dương sang Nhật để cầu ngoại viện. Tháng 1-1906, ông đưa hội chủ Cường Để từ bến cảng Hải Phòng sang Nhật để phát động phong trào Đông Du. Năm 1908, phong trào Đông Du bị đàn áp, du học sinh bị trục xuất, ông phải rời Nhật về Hương Cảng rồi sang Xiêm (Thái Lan). Tại đây ông cùng Đặng Thúc Hứa xây dựng và tổ chức các hoạt động yêu nước cho Việt kiều và du học sinh Việt Nam tại bản Thầm, đồng thời lập quỹ để mua sắm vũ khí cho cách mạng.

Năm 1911,…

 

Tuyển tập chung