74.29
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
49 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 12/11/2009 19:06 bởi hongha83
Đặng Nguyệt Anh (1948-) là nhà thơ, quê ở Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Mỹ, công tác ở miền Nam. Sau giải phóng, công tác ở TP Hồ Chí Minh. Là hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Trường ca Mẹ (NXB Phụ nữ, 1990)
- Nếu anh biết được (thơ, NXB Hội nhà văn, 1995)
- Bâng khuâng chiều (thơ, NXB Văn học, 1998)
- Ru lời ngàn năm (thơ, NXB Thanh niên, 2001)
- Trời em áo lụa (thơ, NXB Hội nhà văn, 2006)