Có khi NHẪN để yêu thương
Có khi NHẪN để tìm đường lo toan
Có khi NHẪN để vẹn toàn
Có khi NHẪN để tránh làm hại nhau


Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Quảng Bình năm 1992

Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022