14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2022 21:30

Rồi mai
thương nhớ rất nhiều
sông Ninh
với những buổi chiều khói sương

Rồi mai
thương nhớ con đường
dáng ai gầy
cuối hoàng hôn nhạt nhoà

Rồi mai
ta lại thương ta
thi nhân
một kiếp hồn hoa dại khờ

Rồi mai
đời trả cho thơ
cố hương xế bóng
ai chờ ta không


Nguồn:
1. Lục bát tôi (thơ), Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2015
2. Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022