Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2022 20:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/09/2022 21:36

Có một chiếc cầu Kiều
Thả từ trời xuống đất
Người đất lên gặp người trời
Hỏi: Bạn ở trên này có vui?
Vui. Nhưng tôi muốn về đất
Vì tôi nhớ gia đình quê hương...

Người trời hỏi:
Bạn ở dưới ấy thế nào?
Cũng được
Nhưng tôi lại muốn lên trời
Vì có Tiên, có Phật!...


Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022