Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/09/2022 20:22

Rằng tôi lục bát nhà quê
Ai chia sẻ, ai cười chê cũng đành

Bởi tôi yêu luỹ tre xanh
Càng yêu tha thiết mái đình cây đa

Cười chê chuyện của người ta
Mái tranh gốc rạ chính là quê tôi


Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022