Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/09/2022 21:42

Ba ngàn năm trăm hai mươi bốn câu Kiều (3524)
Tạc nên dáng cụ giữa chiều Nghi Xuân
Đoạ đày vùi dập phong trần
Kiều ơi nàng vẫn thanh tân giữa đời
Nguyễn Du - xin được khóc Người
Hậu sinh nước mắt đẫm trời Nghi Xuân!!!


Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022