Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2010 11:21

Chiều ấy em về xanh Bích động
cầm tay anh dắt mỗi bậc lên
mây lẫn với rừng giêng biếc ngọc
thu cũng xôn xao trước cửa thiền.


Bích Động 21/9197