Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2017 09:31

棃中宗

開明元悪稔無君,
天討誰容母弟親。
可笑南封姑息事,
不知虎豹性難馴。

 

Lê Trung Tông

Khai Minh nguyên ác nẫm vô quân,
Thiên thảo thuỳ dung mẫu đệ thân.
Khả tiếu Nam Phong cô tức sự,
Bất tri hổ báo tính nan tuần.

 

Dịch nghĩa

Khai Minh Vương vốn lòng tà ác, nhiều lần không giữ đạo đối với vua,
Đã thay trời đánh dẹp, ai còn dung tha kẻ ruột thịt là em cùng mẹ.
Nực cười cho sự nhu nhược của Nam Phong,
Đâu có hay thú tính của loài hổ báo là khó thuần phục.


Vua huý Long Việt, là con thứ ba của vua Lê Đại Hành, lúc trước được phong là Nam Phong Vương, sau được lập làm Hoàng Thái tử. Sau khi Lê Đại Hành qua đời, Khai Minh Vương Long Đĩnh nổi loạn, vua nghĩ rằng Long Đĩnh là em cùng mẹ nên xá tội cho. Vua mới lên ngôi được ba ngày thì bị Long Đĩnh giết chết.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Khai Minh vốn kẻ ác vô quân,
Hình phạt sao dong em ruột thân?
Đáng trách Nam Phong người nhu nhược,
Không biết hùm beo tính khó thuần.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kẻ ác Khai Minh vô đạo quân,
Thay trời đánh dẹp, tha em gần.
Nam Phong đáng trách còn nhu nhược,
Hổ báo đâu hay tính khó thuần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời