玄珍公主

和戎一去向天涯,
失節歸來愧更多。
海上遅迴從別道,
媚醯祠下莫經過。

 

Huyền Trân công chúa

Hoà Nhung nhất khứ hướng thiên nhai,
Thất tiết quy lai quý cánh đa.
Hải thượng trì hồi tòng biệt đạo,
Mị Ê từ hạ mạc kinh qua.

 

Dịch nghĩa

Vì hoà hiếu với rợ Nhung mà ra đi về phía chân trời xa xôi
Thất tiết trở về càng lắm điều hổ thẹn
Trên biển lòng vòng theo con đường nào khác
Chứ đừng có đi qua đền thờ nàng Mị Ê


Theo Trần kỷ, công chúa là con gái vua Trần Nhân Tông. Thời vua Anh Tông, vua Nhân Tông làm Thái thượng hoàng, xuất gia đi tu phương xa, đến nước Chiêm Thành, có hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Đương thời có nhiều kẻ văn nhân làm thơ nói về Chiêu Quân hoà hiếu với rợ Nhung để ngầm phê phán việc gả chồng đó. Vừa được một năm thì Chế Mân chết. Theo tục lệ cũ của Chiêm Thành, khi quốc vương chết thì từ hậu phi trở xuống đều phải lên giàn lửa tuẫn táng theo. Anh Tông sợ công chúa bị hại, sai Trần Khắc Chung giả vờ sang điếu phúng, rồi nói với người Chiêm rằng: "Công chúa phải ra bờ biển để làm lễ chiêu hồn, sau mới lên hoả đàn". Trần Khắc Chung dùng thuyền nhẹ cướp công chúa đưa về, giữa đường tư thông với công chúa, nên cứ đi lòng vòng trên biển, mãi lâu mới về đến kinh sư.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Hoà Nhung phận gái phải lao đao,
Thất tiết quay về thẹn xiết bao.
Lối khác loanh quanh tìm trên biển,
Chẳng qua dưới miếu Mị Ê sao!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoà Chiêm mà phải tới chân trời,
Thất tiết trở về thẹn với đời.
Trên biển lòng vòng nào lối khác,
Đừng đi qua miếu Mị Ê thờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời