Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
17 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (60 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Vũ Đình Minh (5 bài)
Tạo ngày 03/03/2010 17:38 bởi hongha83
Đặng Minh Kính (1944-) nhà thơ nữ, quê gốc Bắc Ninh, sống và làm việc tại Hà Nội. Là cán bộ Bưu điện Hà Nội đã về hưu. Có thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

Tác phẩm:
- Lửa lá (thơ) NXB Hội nhà văn, 2010.