Núi mộng lô xô lạnh buốt mình
Mấy nhà khói toả láng giềng quanh
Chợ xa mâm bát đâu nhiều món
Ta bốn phương trời cứ nổi nênh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)