15.00
8 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Mới nhất

Tạo ngày 08/12/2018 22:04 bởi Vanachi
Huấn nữ ca là sách do Đặng Huy Trứ viết bằng chữ Nôm những lời răn dạy nữ giới. Sách được Trương Vĩnh Ký phiên ra chữ quốc ngữ, chú giải và cho in năm 1882.


Lời dẫn của Trương Vĩnh Ký (Huấn nữ ca, bản in nhà hàng C. Guilland et Martinon, Saigon, 1882):

Sách Huấn nữ ca nầy là của ông Đặng Huỳnh Trung (Đặng Huy Trứ) làm ra ca nôm in bản nôm Bắc, mở đầu rằng: Con gái phải lo mà dạy dỗ mới đặng, trung ít gương xưa mà làm chứng, than về nhiều nhà thất giáo, rồi mới chuyển vào tục tệ thương phong hại hoá kể ra 83 tiết.

Ít câu qua chỉ ra ý làm ca huấn nữ, rồi cũng dụng 83 tiết mà khuyên dạy, tóm kết lại mà hết.

Sách này dạy cũng chính chắn lắm, hơi nói có chủn choãn theo hơi ngoài Bắc mà cũng dễ hiểu. Gái trai nên coi mà học điều thiệt hơn, lẽ phải trái; …