Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 07/02/2020 11:19

Tìm về trống rỗng
Tìm về trống không
Cả tâm lẫn thân
Hướng về đấy cả

Xoá đi bản ngã
Xoá đi mình là
Rộng, dài, cao, xa
Vào quên lãng hết

Chỉ mình mình biết
Chỉ mình mình hay
Như trôi như bay
Về miền lặng lẽ

Mình ngồi buông bỏ
Những gì xa xưa
Chỉ còn nhịp thở
Là ta bây giờ.


Nguồn: tác giả cung cấp