Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 07/04/2020 22:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2020 09:31

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì cũ mèm
Làm những gì cũ mèm.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì hoang đường
Làm những gì hoang đường.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì ngông cuồng
Làm những gì ngông cuồng.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì càn rỡ
Làm những gì càn rỡ.

Tự do đeo mặt nạ
Tự ên và tự ên
Nắm tóc nhấc mình lên.

Tự do đeo mặt nạ
“Mặt thật tự do” đâu?


Nguồn: tác giả cung cấp