Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 27/01/2020 18:15

Người ta chỉ thờ người quá cố
Riêng ở đây, người đang sống được thờ
Sinh Từ phố có tên từ đó.

Chỉ cái chết có cơ may như thế
Riêng ở đây sự sống vẫn diễn ra
Bất Tử hoa có tên từ đó.

Anh chọn Sinh Từ hay chọn Bất Tử
Để người ta thắp hương mình hay anh thắp hương anh?

Mọi hướng đi đều để ngỏ nẻo về…


Nguồn: tác giả cung cấp