Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 28/01/2020 23:09

Hoa đẹp quá như không có thực
Nguyên trong anh là một bất ngờ

Người đẹp quá như không có thực
Nguyên trong anh là một giấc mơ

Anh đã gặp
Anh chưa bao giờ gặp

Hoa đâu rồi?
Người lại bỏ đi đâu?


Nguồn: tác giả cung cấp