Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 06/02/2020 09:51

Đến mặt trăng rồi cũng hết hạn
Nhưng hết hạn trên trời với tư cách mặt trăng

Đến mặt trời rồi cũng hết hạn
Nhưng hết hạn trên cao với tư cách mặt trời

Huống hồ nhỏ bé như chúng ta, rồi có một ngày
Như cái lá, như bông hoa mỏng mảnh

Xanh hết mình, thơm hết mình cho đến ngày hết hạn
Với tư cách một cái lá, một bông hoa.


Nguồn: tác giả cung cấp