Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 03/02/2020 15:29

Trước tôi nghĩ: Con đường là con đường
nên tôi tìm đường đi.

Nay tôi hiểu: Con đường không là con đường
mới dẫn tới chân lý.

Hoa vô thường nở
trên mọi ngả tôi qua.


Nguồn: tác giả cung cấp