Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 24/01/2020 10:33

Để nhớ E.M.Remarque

Chia tay nhau: Đã khó
Gặp lại: Còn khó hơn
Xin đừng giận, đừng hờn
Giận, hờn là gì nhỉ?

Anh về nơi không mẹ
Anh về nơi không em
Chết không là thói quen
Làm sao quen được chứ!

Phía trước là bom nổ
Phía trước là đạn bay
Hình dung sao một ngày
Anh trở về với đất?

Chia tay nhau: Khó thật
Gặp lại nhau: Khó hơn
Em chớ giận, chớ hờn
Chiến tranh là thế đó!