Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 23/10/2021 18:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/10/2021 22:31

Tặng anh Nguyễn Ngọc Tung

Hỏi thuyền. Thuyền đã sang sông
Hỏi sông. Sông đến mênh mông biển rồi

Đành về hỏi gốc cây Trôi:
Bao nhiêu là sự đã rồi, còn chi?

- Cuộc đời là cuộc đời đi (*)
Vui mùa quả mới
hỏi gì
ngày xưa?


Vĩnh Yên – Hà Nội tháng 6 năm 2019

Làng Dẫn Tự thuộc xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

* Ca dao.

Nguồn: tác giả cung cấp