Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 08/04/2020 09:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2020 09:31

Cốm bây giờ không phải cốm ngày xưa
Sen bây giờ không phải sen ngày xưa
Người bây giờ không phải người ngày xưa.

Cốm ngày xưa không phải cốm bây giờ
Sen ngày xưa không phải sen bây giờ
Người ngày xưa không phải người bây giờ.

Ngoài: Hiện tại nhưng trong: Quá khứ
Ngoài: Quá khứ nhưng trong: Hiện tại.

Bây giờ, bây giờ có khác ngày xưa
Ngày xưa, ngày xưa có khác bây giờ?

Sen bây giờ bọc cốm ngày xưa
Cốm bây giờ thơm trong sen ngày xưa


Nguồn: tác giả cung cấp