Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Việt Thao (1 bài)
Tạo ngày 03/04/2022 18:08 bởi tôn tiền tử
Đặng Huyện Bác trước kia làm huấn đạo huyện Nam Chân, Hải Hậu, bạn chí thân với Trần Văn Gia. Khi giặc Pháp chiếm đóng nước ta, ông bỏ quan về không hợp tác với chính quyền bảo hộ.