Em xin anh đừng đọc thơ
Trăng thì trong thế, gió như tơ,
Hương sen ngào ngạt trong hơi thở,
Những cánh môi hoa chỉ khép hờ.

Em van anh đấy đừng đọc thơ.


8-1999