Một đỉnh cao không bao giờ tới được
Mà giúp ta không trượt dốc bao giờ.

Một bến bờ huyền ảo ngỡ trong mơ
Mà giúp ta vững chèo qua sóng gió

Một cách sống chỉ thánh nhân mới có
Mà giúp ta trở thành thiện nhân.

Một hạnh phúc chỉ thần tiên tới được
Mà giúp ta thanh thản giữa phàm trần.

Khi làm việc tốt lành, không mặc cảm cô đơn,
Khi đau khổ hoá thân thành hạnh phúc,
Khi bình thản nhận về mình mất mát,
Khi đắng cay trong thất bại, biết cười,
Ta hiểu
          trong ta
                     lý tưởng sáng rồi!


2000