Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoàng Tâm vào 01/09/2007 03:47

Một ngày em bước qua tôi
Như qua một chiếc lá rơi cuối chiều.
Một ngày em đã biết yêu,
Bâng khuâng nhìn lại
                   cuối chiều
                             lá rơi.
Bồi hồi em nhặt thơ tôi,
Nghe trong tim hát những lời tôi xưa.


10-1999