Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 14:52, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/04/2006 06:12

感懷【述懷】

世事悠悠奈老何,
無窮天地入酣歌。
時來屠釣成功易,
運去英雄飲恨多。
致主有懷扶地軸,
洗兵無路挽天河。
國讎未報頭先白,
幾度龍泉戴月磨。

 

Cảm hoài [Thuật hoài]

Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.

 

Dịch nghĩa

Sự đời dằng dặc mà ta già rồi, biết làm sao đây!
Trời đất mênh mông thu vào trong cuộc rượu hát nghêu ngao.
Khi gặp thời thì anh hàng thịt, người câu cá cũng dễ lập công,
Nếu thời vận đã qua thì anh hùng cũng chỉ uống hận.
Muốn giúp chúa, ôm hoài bão nâng trục trái đất mà xoay chuyển lại,
Mong rửa sạch giáp binh nhưng không có lối để kéo Ngân Hà xuống.
Thù nước chưa báo được, mà đầu thì đã bạc rồi,
Bao lần mang kiếm Long Tuyền ra mài dưới bóng trăng.


Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (38 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn

Thế sự vời trông hỡi tuổi già,
Mênh mang trời đất rượu say ca.
Gặp thời đồ tể thành công dễ,
Vận hết anh hùng nuốt hận qua.
Giúp chúa những mong xoay chuyển đất,
Rửa binh không lối kéo Ngân hà.
Quốc thù chửa báo đầu mau bạc,
Mấy bận mài gươm bóng nguyệt tà.


Bình luận về bài thơ cảm hoài này, danh sĩ thế kỷ XV Lý Tử Tấn nói: "Nếu không phải là kẻ sĩ hào kiệt thì không thể làm được bài thơ này" (Phi hào kiệt chi sĩ bất năng 非豪傑之士不能).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trọng Hùng

Chuyện đời rối rắm, ngại chi già?
Hòa cùng trời đất cứ vui ca
Tiểu nhân được thế mau thành đạt
Anh hùng lỡ vận, chịu xót xa
Thờ Chủ những mong xoay trái đất
Đem quân bay thẳng vượt thiên hà
Thù nước chưa đền đầu đã bạc
Bao lần mài kiếm với Hằng Nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Thanh Tâm

Việc đời dài khó lại già rồi
Trời đất mênh mông cuộc hát chơi
Bần tiện gặp thời nên sự dễ
Anh hùng lỡ vận nuốt hờn thôi
Phò vua bụng luống toan xoay đất
Gột giáp sông kia khó vạch trời
Nợ nước chưa đền đầu bạc trắng
Gươm mài mấy đận dưới trăng soi.

Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài thơ hay và ý nghĩa

Hay và ý nghĩa nhất có lẽ là hai câu :
"Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay".
Thương tiếc thay, anh hùng gặp buổi sa cơ,
Trân trọng thay, áng thơ lưu truyền muôn thuở.

Nếu là con chim, chiếc lá,
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình ?
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thế cuộc nao nao hận tuổi già
Đất trời muôn nẻo ngậm ngùi ca
Gặp thời kẻ mọn thành công dễ
Lỡ vận anh hùng nuốt hận la
Phò chúa những mong vần trái đất
Dậy binh không giữ nổi sơn hà
Nợ nước chưa đền đầu đã bạc
Mấy độ mài gươm dưới trăng tà?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Việc đời dài dặc sao đã già
Đất trời vô tận nhập vui ca
Dân mọn gặp thời thành công dễ
Anh hùng nuốt hận bởi vân qua
Giúp chúa những mong xoay trục đất
Rửa binh không đường kéo Ngân Hà
Thù nước chưa đền đầu đã bạc
Mấy độ mài gươm dưới bóng nga

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Sự thế mang mang... tuổi tác rồi,
Hát vang trời đất, rượu mềm môi!
Vận may, hèn mọn nên trò dễ,
Việc lỡ, anh hùng nuốt giận thôi!
Phò chúa, những toan nâng trái đất!
Rửa gươm, ai thể rốc sông trời?
Quốc thù chưa báo, đầu râu bạc,
Bao độ gươm mài... ánh nguyệt soi!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Vũ

Việc còn dằng dặc, sao đã già?
Gói tròn trời đất khúc say ca.
Gặp thời kẻ mọn thành công dễ,
Nuốt hận anh hùng chịu vận qua.
Với chúa những mong vần trái đất,
Sông trời không lối rửa quân ta!
Thù nước còn đây đầu đã bạc,
Dưới trăng mài kiếm khó lâu mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bối rối việc đời tóc trắng bông
Hát say trời đất cõi mênh mông
Gặp thời đồ điếu thành công dễ
Lỡ thế anh hào hận bước cùng
Giúp chúa sẵn lòng xoay trục đất
Rửa binh không lối kéo dòng Ngân
Ơn vua chưa báo đầu phơ bạc
Mấy độ gươm mài bóng nguyệt trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Đời sao đã vội tóc này,
Càn khôn không lẽ khúc say cho rồi?
Nên công đồ điếu được thời,
Anh hùng lỡ vận ngậm ngùi chiếc thân.
Đất mong giúp chúa xoay vần,
Rửa binh khôn kéo sông Ngân xuống cùng.
Bạc đầu thù nước chưa xong,
Gươm mài mấy độ dưới vừng trăng soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (38 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối