Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2013 12:12

立春即事

雪霜萬里苦風塵,
不覺今朝值立春。
玉陛綵階重念念,
途間南望拜君親。

 

Lập xuân tức sự

Tuyết sương vạn lý khổ phong trần,
Bất giác kim triêu trị lập xuân.
Ngọc bệ thải giai trùng niệm niệm,
Đồ gian nam vọng bái quân thân.

 

Dịch nghĩa

Muôn dặm tuyết sương khổ đường gió bụi
Bất giác sớm nay đúng ngày lập xuân
Bệ ngọc thềm hoa lòng nhớ mãi
Giữa đường nhìn về nam, lạy bậc quân thân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Tuyết sương muôn dặm khổ phong trần,
Nào biết hôm nay đã Lập Xuân.
Bệ ngọc thềm hoa muôn luyến nhớ,
Trông nam, dừng bước bái quân thân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Tuyết sương muôn dặm lắm phong trần
Bất giác hôm nay đúng lập xuân
Bệ ngọc thềm hoa lòng nhớ mãi
Trời Nam ngoảnh lại, lạy quân thân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyết sương muôn dặm bụi phong trần,
Bất giác sớm nay đúng lập xuân.
Bệ ngọc thềm hoa lòng luyến nhớ,
Nhìn về nam hướng lạy quân thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuyết sương muôn dặm phong trần
Hôm nay nào biết lập xuân về rồi
Bệ rồng lưu luyến khôn nguôi
Hướng quân thân lạy chân trời phương nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời