Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2014 13:19

靈臺鎮贈丘岑中丞

曉日天山雪半晴,
紅旗遙識漢家營。
近來胡騎休南牧,
羊馬城邊春草生。

 

Linh Đài trấn tặng Khâu Sầm trung thừa

Hiểu nhật Thiên Sơn tuyết bán tình,
Hồng kỳ dao thức Hán gia dinh.
Cận lai Hồ kỵ hưu nam mục,
Dương mã thành biên xuân thảo sinh.

 

Dịch nghĩa

Nắng mai trên núi Thiên Sơn mới tan tuyết một nửa,
Cờ đỏ phấp phới, từ xa biết là doanh trại của quân Đường.
Gần đây người Hồ không đưa súc vật xuống phía nam nữa,
Dê, ngựa quân ta bên ngoài thành, cỏ xuân đang bừng sống.


Linh Đài trấn nay ở phía đông bắc tỉnh Cam Túc. Khâu Sầm thân thế không rõ. Trung thừa là chức quan dưới quyến quan Ngự sử đại phu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng ban mai núi Thiên còn tuyết
Ngọn cờ hồng xa biết quân nhà
Trâu bò Hồ hết dám qua
Bên thành dê ngựa, cỏ hoa xuân về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tuyết nửa Thiên Sơn tạnh sáng ngày
Cờ hồng xa rõ  Hán doanh đây
Dạo này Hồ  kỵ ngừng nam thả
Dê ngựa thành xuân cỏ mọc dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng mai tan nửa tuyết Thiên Sơn,
Phất phới cờ xa doanh trại Đường.
Súc vật người Hồ, nam chẳng xuống,
Dê ngựa ngoài thành xuân cỏ vươn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời