Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2014 13:14

陪留守韓僕射巡內至上陽宮感興其二

愁雲漠漠草離離,
太乙勾陳處處疑。
薄暮毀垣春雨裏,
殘花猶發萬年枝。

 

Bồi lưu thủ Hàn bộc xạ tuần nội chí Thượng Dương cung cảm hứng kỳ 2

Sầu vân mạc mạc thảo ly ly,
Thái Ất, Câu Trần xứ xứ nghi.
Bạc mộ huỷ viên xuân vũ lý,
Tàn hoa do phát vạn niên chi.

 

Dịch nghĩa

Vẻ mây buồn bã, cỏ cây ly tán,
Vua và hoàng hậu không biết ở đâu bây giờ.
Buổi chiều mờ nhạt, mưa xuân rơi trên những bức tường đổ nát,
Cây cổ thụ hoa đã tàn nhưng vẫn vươn lên những cành xanh tươi.


Lưu thủ là chức quan tỉnh trưởng. Hàn bộc xạ tức Hàn Cao, năm 821 được thăng Thượng thư hữu bộc sạ, hai năm sau kiêm nhiệm tỉnh trưởng Lạc Dương. Tác giả là thuộc hạ của họ Hàn. Thượng Dương cung là một hành cung của nhà Đường ở Lạc Dương. Khi tác giả làm bài này thì hành cung đang bỏ hoang phế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây buồn bã, chia lìa cây cỏ
Đấng quân vương đang ở nơi đâu
Mưa trên tường đổ rầu rầu
Hoa tàn cành vẫn xanh màu như xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẻ mây buồn bã, cỏ lìa tan,
Hoàng hậu cùng vua biết chống sang?
Mờ nhạt mưa xuân tường đổ nát,
Cành xanh cây cố níu hoa tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời