初入諫司喜家室至

一旦悲歡見孟光,
十年辛苦伴滄浪。
不知筆硯緣封事,
猶問佣書日幾行?

 

Sơ nhập gián ty hỉ gia thất chí

Nhất đán bi hoan kiến Mạnh Quang,
Thập niên tân khổ bạn thương lang.
Bất tri bút nghiễn duyên phong sự,
Do vấn dong thư nhật kỷ hàng?

 

Dịch nghĩa

Một buổi sáng, vừa thương vừa mừng khi thấy vợ hiền tới,
Đã mười năm nàng làm bạn với sông nước đầy gian khổ.
Nàng không biết bút nghiên để viết tấu chương dâng vua,
Nên còn hỏi: ngày nào ông cũng viết mướn vài hàng chữ đấy à?


Đậu Quần đang ở ẩn thì được triều đình vời ra làm tả thập di ở gián ty.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một sớm vui mừng đón vợ hiền
Mười năm sông nước lắm bon chen
Bút nghiên nào biết chuyện quan lớn
Nên hỏi ông còn viết mướn thêm?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Một sớm vui buồn đón Mạnh Quang
Mười năm vất vả bến Thương Lang
Bút nghiên chức phận nàng đâu rõ
Còn hỏi viết thuê ngày mấy hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một sáng, thương mừng đón vợ hiền,
Mười năm gian khổ nàng không phiền.
Bút nghiên không biết dâng chương tấu,
Nên hỏi ngày nào viết mướn thêm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời