Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/09/2016 13:00

喜盧郎及第

曉妝初罷眼初眶,
小玉驚人踏破裙。
手把紅箋書一紙,
上頭名字有郎君。

 

Hỉ Lô lang cập đệ

Hiểu trang sơ bãi nhãn sơ khuông,
Tiểu Ngọc kinh nhân đạp phá quần.
Thủ bả hồng tiên thư nhất chỉ,
Thượng đầu danh tự hữu lang quân.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng trang điểm sơ sài, mắt tô qua loa,
Tiểu Ngọc vui mừng chạy vội rách cả quần.
Tay cầm một tấm thiệp hồng báo tin,
Tên chàng đứng đầu bảng.


Trong bài tác giả tự nhận là Tiểu Ngọc, tỏ nỗi vui mừng khi nhận được thiệp báo chủ thi đậu.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trang điểm sơ, vội tô mi mắt
Tiểu Ngọc kinh chạy rách gấu quần
Một phong hồng thiệp tay cầm
Báo tin thi đậu lang quân đứng đầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sớm mai trang điểm mắt tô vành
Tiểu Ngọc đạp quần gấu rách banh.
Tay nắm tờ thư hồng một tấm
Đứng đầu danh sách chính là anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng mai vành mắt kẻ nhanh
Vội vàng Tiểu Ngọc chạy banh gấu quần
Trong tay cầm tấm thiệp hồng
Bảng vàng mừng thấy tên chồng đầu tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời