Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 21:16

代鄰叟

年來七十罷耕桑,
就暖支羸強下床。
滿眼兒孫身外事,
閑梳白髮對殘陽。

 

Đại lân tẩu

Niên lai thất thập bãi canh tang,
Tựu noãn chi nuy cưỡng há sàng.
Mãn nhãn nhi tôn thân ngoại sự,
Nhàn sơ bạch phát đối tàn dương.

 

Dịch nghĩa

Tới tuổi bảy mươi nghỉ làm ngoài ruộng nương.
Ngẫm thân thể nay gày yếu, miễn cưỡng nằm giường.
Trước mắt đầy con cháu, nhưng không trông nom ai cả,
Ngồi nhàn chải tóc bạc trước nắng chiều.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi đã bảy mươi, nghỉ ruộng nương
Ngẫm thân gày yếu gượng nằm giường
Cháu con trước mắt, thân ngoài cuộc
Chiều xuống an nhàn chải tóc sương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tuổi đã bảy mươi thôi việc đồng
Thân gầy ấm áp cố nằm giường
Mắt đầy con cháu thân không đoái
Nhàn chải đầu hoa tàn bóng dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đến tuổi bảy mươi nghỉ việc đồng
Thân gầy làm bạn với giường không
Đầy nhà con cháu đâu màng tới
Tóc bạc chiều hôm gượng chải suông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới tuổi bảy mươi nghỉ ruộng nương.
Ngẫm thân gày yếu, đành nằm giường.
Đầy nhà con cháu, không nom chúng,
Tóc bạc ngồi nhàn chải nắng suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời