Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 09:04, số lượt xem: 42

Cau ba gốc, khế một vườn
Ngõ quê cười nụ vấn vương tơ hồng
Trái xoài biếc giữa mênh mông
Đam mê vẫn ở mùa đông thầm thì...