Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 09:17, số lượt xem: 49

Nụ cười chín cả mùa xuân
Ta rụng vào giữa chín lần thơ giăng
Tướng lù khù, vụng nói năng
Xin ngồi bệt xuống đất bằng... mọc lên.