Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2024 09:05, số lượt xem: 43

Ướm vừa năm tháng chưa em
Tháng ba gót đã hồng lên dậy thì
Nụ cười theo khói xe đi
Phố biêng biếc mắt nói gì cũng quên!