Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 09:03, số lượt xem: 40

Lang thang đã chạm tết rồi
Sót tờ lịch mỏng trong lời yêu em.

Nụ cười chưa kịp đặt tên
Đêm nay lại một mình trên đường về.

Thôi đành lạy những đam mê
Tiễn người đi phía bộn bề lời yêu.

Ngàn năm vẫn một chữ liều
Để cho nước mắt liêu xiêu chạy vòng.

Đêm ngồi chạm phía mênh mông
Lời xin lỗi cũng sang sông mất rồi.

Vay năm mới một nụ cười
Gửi ngày áp tết một lời chia tay...