Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 09:07, số lượt xem: 48

Mùa xuân ngủ giữa lòng tay
Ta tìm ta giữa tháng ngày ngược xuôi
Úm ba la... mở nụ cười
Kìa khao khát đọng mà tươi sắc đào...