Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 09:01, số lượt xem: 56

Lạ chưa, năm mới cũng về
Tưởng ngoài giêng mới bộn bề lo toan
Rộn ràng trời đất cười khan
Bàn tay siết đến nóng ran mặt ngày
Bốn mùa khép một vòng quay
Một cơn say mới từ đây ngược về!